Rots & Water

In het Energiecafé is iedereen welkom!

Rots en water op de werkvloer

Rots en water is een psycho-fysieke training ontwikkeld door Freerk Ykema. Rots staat voor “stevig staan”, eigen keuzes maken, grenzen en wensen aangeven, een sterke lichaamstaal en je (zelf)vertrouwen ontdekken. Water staat voor contact maken, samenwerken, en innerlijke rust.

Door het inzetten van deze training op de werkvloer worden de communicatieve en sociale vaardigheden vergroot. Daarnaast zorgt de training ervoor dat conflicten, meeloopgedrag en seksueel overschrijdend gedrag vermindert. De training creëert meer lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn waardoor je meer in verbinding komt met jezelf.

 

De training is geschikt voor mensen die:

 • Veel in het hoofd zitten en weinig in het lijf aanwezig zijn
 • Lastig vinden om keuzes te maken
 • Moeite hebben met het aangeven van grenzen en wensen
 • Zelfvertrouwen willen vergroten
 • Sterker voor een groep willen staan
 • Meer bewustwording van de adem willen hebben
 • Meer vertrouwen, vriendelijkheid en samenwerking op de werkvloer wensen
  •  
Wooden figurine of a man stands high on the cubes, the shadow of a strong and victorious.

Inhoud van de training

Hoe ziet de rots & water training eruit? Fysieke oefening veelal in spelvorm, wordt afgewisseld met zelfreflectie en kringgesprek de training sluit af met verwerkingsopdrachten.

Bij deze training gaan we uit van de wijsheid van je lichaam. Jouw lijf vertelt hoe het met je gaat. Echter zitten we veelal in het hoofd en zijn we verleerd om te luisteren naar ons lichaam. Het lichaamsbewustzijn in deze training wordt vergroot door fysieke oefeningen. Het voelen van de adem, spierspanning en gevoelens die aanwezig zijn in het lijf. Er wordt vanuit rust gereageerd, bewust van emoties en gedachten. Door meer bewustzijn te ervaren, bouw je ook meer zelfvertrouwen op.

 

In de training komen onderstaande thema’s aan bod.

 • Stevig staan
 • Lichaamstaal
 • Grenzen en wensen
 • Eigen keuzes maken
 • Samenwerken
 • (Zelf)vertrouwen
 • Ademkracht
 • Zelfverdediging
 •  

Praktisch

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. In overleg met de organisatie kan de training uitgebreid worden.  De groepsgrootte voor deze training varieert tussen de 8 – 25 personen. Bewegingsvrijheid is belangrijk bij deze training, voldoende ruimte is dus gewenst.

"You cannot control the results, only your actions.”

- Allan Lokos -