Algemene voorwaarden

In het Energiecafé is iedereen welkom!

Energiecafe.nl

Privacy & Disclaimer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kort betekent deze verklaring dat ik de persoonlijke gegevens van mijn cliënten met de nodige vakkundige zorg bewaar en deze persoonlijke gegevens bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens ben ik, Marie-Claire Helms-Venrooij. De eigenaar van energiecafe.nl, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens

A Doel: waarom ik persoonsgegevens bewaar

Contactgegevens, zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en dergelijke, dienen enkel mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden en ook omdat het van belang is voor de kwaliteit van onze samenwerking. Vanaf het moment dat wij contact, persoonlijk, via telefoon, via e-mail etc., gehad hebben, zijn er bepaalde persoonlijke gegevens van jou bij mij bekend en zal ik deze met vakkundige zorg bewaren. De uitgangspunten van energiecafe.nl, zijn respect, transparantie, professionaliteit en beroepsgeheim.

B Verwerken persoonsgegevens

Als je met mij gaat samenwerken dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft tussen ons. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over jou doorgeef aan derden dan gebeurt dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

C Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Ik heb daarvoor technische en organisatorische maatregelen genomen. Alles wat we via E-mail, WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, laptop. Deze zijn beveiligd met een persoonlijke code of gezichtsherkenning.
Mijn website www.energiecafe.nl  en jongerentrainer.nl Facebook, LinkedIn, en overige social media zijn etalages, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en of plaats beeldmateriaal pas na goedkeuring. De mensen die dit onder ogen krijgen, worden op deze manier geïnformeerd over de diensten van energiecafe.nl. Mijn internetverkeer verloopt via een betrouwbare server en ik vertrouw op de bescherming door mijn provider. Mijn website is en wordt door een erkend bedrijf beheerd en beschermd.

D Cookies

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.Ooit heb ik Google Analytics gekoppeld aan mijn website. Voor zover ik weet gebruikt Google Analytics cookies. Verder gebruik ik, voor zover ik weet, geen cookies. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de dienstverlening en de inrichting van de website te optimaliseren en om te analyseren op welke manier bezoekers de website gebruiken.

E Niet digitale gegevens

Het kan voorkomen dat ik iets bewaar dat jij tijdens een training gemaakt hebt. Dit bewaar ik in een afgesloten kast. 

jouw persoonlijke gegevens deel ik niet met anderen zonder jouw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

F Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Jouw gegevens bewaar ik zolang het nodig is. Wanneer de training klaar is en ik jouw gegevens wil bewaren dan zal ik hier bij jou toestemming vragen. 

G Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits niet in strijd met de wettelijke verplichtingen, heb je te allen tijde. Je mag me hierover altijd aanspreken.

H Klachten

Als je klachten hebt over mijn omgang met jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met mij opnemen Tel. 06 49 14 20 50 of per e-mail info@energiecafe.nl. Ik bespreek dan graag met je wat de mogelijkheden zijn.

I Wijzigingen

energiecafe.nl behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en de privacyverklaring te wijzigen. Daarom raadt energiecafe.nl je aan dit beleid regelmatig te controleren.