Algemene voorwaarden

In het Energiecafé is iedereen welkom!

Energiecafe.nl

Inschrijving en betaling 

Inschrijven voor deelname aan een training kan schriftelijk middels het inschrijfformulier of via een mail naar info@energiecafe.nl. Vervolgens volgt een telefonische intake, waarin we samen besluiten of we over gaan tot deelname. Als vanuit beide partijen besloten wordt om te gaan starten, dan volgt een mail met praktische zaken en (bank)gegevens. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

 

Betaling

Na betaling op rekeningnummer NL37 INGB 0663 2611 04 t.n.v. MCEM Helms-Venrooij is deelname definitief. Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

 

Annulering

Annulering van deelname dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig.
Bij annulering tot een week voor de geplande datum, wordt er 50,00 euro in rekening gebracht en wordt het restant bedrag teruggestort. Wanneer de deelnemer besluit om na de tweede bijeenkomst de training niet te continueren, wordt het geld niet teruggestort. Wel krijgt de deelnemer de materialen en de kans om de training op een later moment te volgen.

Bij annulering door de trainer vanwege het niet behalen van het minimum aantal deelnemers zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag.
De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten.
Bij afwezigheid, ziekte of  voortijdig stoppen van de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend. Wel wordt er telefonisch door de trainer de sessie en het huiswerk door besproken.

 

Vergoedingen

Bij Energiecafé ontvang je een altijd een vergoeding, via de zorgverzekeraar, je werkgever of uit een potje van het Energiecafé.

 

Zorgverzekeraar 

Marie-Claire Helms-Venrooij is erkend als gecertificeerd trainer mindfulness door de (VMBN categorie 1). De kosten voor de trainingen mindfulness (MBSR of MBCT) worden soms wel en soms niet vergoed door de verzekering. Er zijn wel steeds meer vergoedingen voor VMBN gecertificeerde trainers, maar de voorwaarden verschillen per pakket en verzekering. Ga dit zelf na bij jouw zorgverzekeraar. Wanneer je je opgeeft bij Energiecafe.nl voor een mindfulness training, blijf je zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de kosten. Je kunt achteraf de factuur indienen bij je verzekeraar.

 

Werkgever

Je werkgever heeft vaak een potje beschikbaar om te investeren in het persoonlijk welzijn van zijn werknemer. Mindfulness draagt hier aan bij. Vraag bij je werkgever na of  hij de training deels of misschien helemaal voor je wil betalen. 

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. De trainer gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Van de deelnemer wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van groepsleden.

 

Overig

Mindfulness training is geen vervanging van psychische of medische behandeling. Bij twijfel over deelname raad ik je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.

De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid, en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. Energiecafe.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. Daarnaast is het resultaat van de mindfulness training persoons afhankelijk, hierdoor kan geen aanspraak gedaan worden op het “niet goed geld terug” principe.

Deelname aan de training betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.